تامین اجتماعی

تحلیل تامین اجتماعی

با شرایطی که همه گیری کرونا برای سازمان های دولتی و کسب و کارها ایجاد نمود، ضرورت ایجاد بسترهای ارائه خدمات برخط بیش از پیش احساس گردید. در سری مقالات تجربه کاربری قصد داریم، سایت های مختلف را  از لحاظ نقاط قوت و ضعف آنها از منظر تجربه کاربران بررسی نماییم. از زمان شیوع کرونا …

تحلیل تامین اجتماعی ادامه »