• علت نیاز
  • سطح مطلوب
  • مهارتهای لازم؟
  • زمان مورد نیاز
  • نحوه آموزش

علت

چه هدفی از زبان خواندن داری؟

سطح

قصد داری به چه سطحی برسی؟

مهارت

چه مهارت هایی رو لازمه کسب کنی؟

زمان

چند ماه زمان داری؟

علاقه

دوست داری چطوری زبان بخونی؟

ایمیلتان را وارد کنید پیشنهاد مناسب خدمتتان ارسال گردد.